TJÄNSTER

Nyanläggningar, omläggningar och reparationer av stenarbeten
Murar, Kantstenar, Trappor, Gjutningar, Uteplatser, Gångar, Grusytor, Uppfarter, Pooldäck, Decorsten/grusytor, Grunder, Altaner, Spaljeer, Pergolas, Terasser, Växthus, Staket och Grindar.

Schakt- och dräneringsarbeten
Dränering, Isolering, Fallbygnader, Vatten, Rörgravar, Dagvattenledningar, Stenkistor och Brunnar.

Underhåll
Ogräsrensning, Mossbekämpning, Beskärning, Gräsklippning/Trimning, Snöskottning/Röjning för hand och maskin, Halkbekämpning och legitimerade takskottningar.

Nyanläggningar av grönytor
Planteringar, rabatter och gräsytor, sedumytor.